C r i t i c a l   M a s s
En massrörelse bland cyklister över hela världen
80.000 cyklister deltog i demonstrationen i Budapest 2008 "Vi blockerar inte trafiken. Vi ÄR trafiken"
"We're not blocking traffic, We ARE the traffic."
Critical Mass är en oorganiserad och spontan proteströrelse mot bilismens totala dominans i städer över hela världen. Det är en protest mot att i princip all stadsplanering, trafikplanering och trafiklagstiftning utgår från bilisternas intressen. Critical Mass har inga organisatörer, det finns ingen grupp som ligger bakom. Information om demonstrationer sprids mellan cyklister, t ex på nätet.

Namnet ”Critical Mass” syftar på att olycksrisken sjunker tvärt och förmågan att hävda sig ökar dramatiskt när antalet cyklister blir tillräckligt stort, när det har uppnått en "kritisk massa". Det finns ungefär 350 städer runt om i världen som har haft Critical Mass och i fler än 100 städer sker en Critical Mass varje månad.

Den första Critical Mass ägde rum i San Francisco i september 1992, då 48 cyklister åkte tillsammans. Inom ett år var det 500 som träffades varje månad. Men innan dess fanns faktiskt ett förstadium till Critical Mass i Stockholm i början av 1970-talet.

Film från Critical Mass i Budapest