Stockholm stads cykelsatsning 2009

"Cykeltrafiken ökar kraftigt i Stockholm, sedan 1998 har den ökat med 75 procent i innerstaden. Även cykling vintertid ökar kraftigt, en fördubbling de senaste fyra åren. Cykling är ett bra och miljövänligt sätt att förflytta sig på i Stockholm och vi investerar nu för att fler ska kunna cykla tryggt och lätt i trafiken", säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd.


Fyra nya cykelfält 2009:
• Kungsträdgårdsgatan.
• Kungsholmsgatan, mellan Bolinders Plan och Kungsbro Strand (västlig riktning).
• Kungsgatan, mellan Kungsbron och Vasagatan (östlig riktning).
• Katarinavägen, mellan Peter Myndes Backe och OK-garaget.

Kostnaden för cykelfält var år 2003 400 kr/meter. I dag kan den högt räknad uppskattas till 1000 kr/meter.